SAFER
SEEHUSENS GATE 1
4024 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

SIM FOR COVID-19 beredskap!

Simuleringsresursspersoner fra hele landet trekkes nå inn til å drive simulering in situ i egne sykehus og til å forberede og kvalitetssikre ansatte for riktig smittevern og håndtering av Covid-19 pasienter.

For å dele metoder og erfaringer nå i denne situasjonen – vil vi påta oss ansvar for å samle og dele tiltak og scenarier som folk bruker fra hele landet, og legge ut på www.safer.net sidene, på vegne av RegSim Vest og SAFER.

Send til Liv Norland: liv.norland@safer.net; eller til Sigrun Qvindesland: saqv@sus.no

ARTIKLER

Peer-reviewed articles

Care for Critically Ill Patients With COVID-19

Srinivas Murthy, MD, CM, MHSc; Charles D. Gomersall, MBBS; Robert A. Fowler,MD, CM, MSc. JAMA Published online March 11, 2020.

Intubation of SARS patients: infection and perspectives of healthcare workers

Karen M. Caputo et al. CAN J ANESTH 2006, 53: 2,122–129

Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know

https://bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(20)30098-2/fulltext

Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Waleed Alhazzani et al. European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine 2020

Goverment organizations ( rapporter og anbefalinger)

WHO CHINA-Covid19 rapport jan 2020

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

Non-government organizations (rapporter og anbefalinger)

ANZICS-COVID-19-Guidelines

Intensivnettverket i Australia og New Zealand (ANZICS) har utarbeidet et eget dokument vedrørende pandemien COVID-19.

Coronavirus-scenario-planning-HCAB-2020

12 situasjoner sykehusledere bør forberede seg på. Nyttig huskeliste basert på erfaringer fra Kina og Italia, fra Advisory Board.

Andre artikler

Preparing and responding to 2019 novel coronavirus with simulation and technology-enhanced learning for healthcare professionals: challenges and opportunities in China

Li L, et al. BMJ Stel Month 2020

E-LÆRING

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/online-training

For å bistå  team i forberedelse og respons mot COVID-19, har World Health Organization (WHO) utviklet god e-læring som et supplement til Operational Planning Guidelines to Support Country Preparedness and Response. (På engelsk)

SCENARIER

BEST covid 19

Gjennomføre systematisk pasientundersøkelse, håndtere COVID 19 pas etter gjeldende retningslinjer og prosedyre mtp smittevern og øve kommunikasjonslinjer og transport innad på huset.

Brystsmerter med påvist COVID-19 prehospitalt

Bruk av smittevernutstyr I klinisk behandlingssituasjon prehospitalt (forutsetter ferdighetstrening i praktisk bruk av utstyr før simulering).

COVID-19 ferdighet- og simuleringstrening (Cardiff & Vale Trust) (engelsk)

Pre-sim learning materials, plan and scenarios, PPE (Pers.Protective Equipt.), Intubation, Cardiac Arrest and Resilience

1. COVID-19 @ CaVHB, pre-sim learning materials March 2020
2. COVID-19 @ CaVHB session plan and scenarios March 2020
3. COVID-19 @ CaVHB, PPE, March 2020
4.COVID-19 @ CaVHB, intubation, March 2020
5. COVID-19 @ CaVHB, cardiac arrest and resilience, March 2020

Hjertestansøvelse med mistanke om COVID-19 smitte

Uanmeldt hjertestansøvelse i akuttmottak SSK i forbindelse med en medisinsk teamøvelse. SIM-Sørlandet arrangerte øvelsen i samarbeid med anestesioverlege og akuttmottak.

Hjertestans-teamtrening på medisinsk post, pasient med COVID-19

Håndtere hjertestans etter algoritme hos en pasient med påvist COVID-19 og identifisere smittevernstiltak.

Kritisk syk voksen med korona-smitte

Case for simulering inkludert prehospitalt: AMK, ambulanse samt inhospitalt.

Mottak av pasient med mistanke om covid-19 smitte

Simulering – OBA (SUS)  gjøres om til akuttmottak som skal ta imot pasienter med luftveissymptomer.

ShadowBox

Metodikken og metoden  for å trene et stort antall deltakere uten å være avhengig av ekspert fasilitatorer.
Hvordan lage ShadowBox scenarier (pdf)
ShadowBox mal (ppt)

Teamleder øvelse for ansvarshavende sykepleiere på post ved økt aktivitet, COVID-19

Nasjonalt skype møte 18.03.20 for erfaringsutveksling om trening v/COVID-19

Traumesim scenario ved Covid-19 mistanke

Simulering med mottak av traumepasient med mistenkt koronasmitte.

Uanmeldt pasient møter opp i luken på sykehus, påvirket av infeksjon

Simulering for å ivareta egen sikkerhet i håndtering av pasienter med fare for smitte

TABLETOP/WORKSHOPS

Tabletop COVID-19 mottak av pasienter akuttmottak

Helse SØ har gjennomført Tabletop, både sist torsdag og fredag i forbindelsen med mottak av pasienter i akuttmottak. Øvelsene varte i 50 min. med 10 min. mellom øvelsene. Totalt ble det gjennomført 11 øvelser med gjennomsnitt av 6 deltagere omgangen. Det ble først en gjennomgang av sjekklisten som brukes (dette er endret seg flere ganger siden sist torsdag) og et kart over inngangen til akuttmottak for å illustrere hvor / hvordan de ulike pasienter skal tas i mot (se vedleggene). Deretter gjennomførte vi 4 Tabletop øvelser i forhold til 3 ulike pasienter (+ en som er påbygging). Tabletop øvelsene blir en blanding mellom ren tabletop (fasilitator) og informasjon (instruktør) pga begrenset tid, viktig at alle var innforstått med hva som gjaldt i forhold til mottak. Flere ting ble oppdaget i løpet av disse øvelsene som har ført til oppklaringer /endringer i prosedyren. Vi har nå begynt planlegging av ferdighetstrening / simulering (hvis mulig) med tanken på videre påvirkning COVID-19 vil ha på de andre døgnområdene i SØ. Blant annet dette med på-avkledning av smittevernsutstyr, tidlig oppdagelse av forverring pluss mye mer.

Tabletop-simulering med utvidet beredskapsledelse

Oppsummering og gjennomføring av tabletop-simulering med utvidet beredskapsledelse

ANDRE RESSURSER

COVID-19 Beredskap (Laerdal Medical)

Tilgjengelige simulerings-scenarier, sjekkliste, forskningsartikler og nyttige linker for helsepersonell.

Healthy Simulation

Med linker til flere COVID-19 relaterte simuleringssider

Share This