SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Om SAFER

Hva er SAFER?

SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research – er en stiftelse og et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS. Formålet med senteret er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne. Senteret skal også drive forskning og utvikle kurstilbud. SAFER inngår i et aktivt nettverkssamarbeid med internasjonalt ledende medisinske simuleringssentre.
SAFER tilbyr opplæring for alle ledd i kjeden som redder liv, fra varsling og basal akuttmedisinsk behandling både for prehospitalt og inhospitalt personell, til avansert medisinsk behandling. Undervisningsaktiviteten dekker de forskjellige sektorene i Læringssirkelen, og innbefatte ferdighetstrening, beslutningstrening og fullskalsimuleringstrening  – både individuelt og i team.  Senterets mål er å bidra til bedret akuttmedisinsk opplæring der man kan trene på vanskelige, sjeldne og potensielt farlige situasjoner under trygge omstendigheter. Pasientsikkerheten er satt i høysetet gjennom at treningen foregår påsimulatordukker, og pasientene utsettes dermed ikke for fare eller ubehag. Samtidig gir denne simuleringen mulighet for å utruste helsearbeidere med kjennskap og ferdigheter i hvordan håndtere akuttsituasjoner man kanskje sjelden ser. Det er et ønske at opplæringen og simuleringen ved SAFER skal bidra til økt klinisk kompetanse og trygghet, økt pasientsikkerhet og derigjennom bedret resultat/overlevelse for pasientene.  SAFER har et mål om å være et modellsenter, der andre kan komme og se hvordan man kan bygge sitt eget senter, og et senter som aktivt deltar i nasjonale og internasjonale nettverk med kompetanse på simulering. I samarbeidet mellom Universitetet i StavangerStavanger Universitetssykehus og Laerdal Medical legges det også til rette for forskning innen læring, pasientsikkerhet og klinisk praksis. SAFER åpnet 12. mai 2006.

Adresse

SAFER
INNOVASJONSPARKEN i2/i3
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Hvordan komme seg til SAFER

BUSS
Til/fra Stavanger sentrum: 200 meter fra senteret ligger busstoppet «Novkrokene A og B (Stavanger)» og hvert 5. minutt kan du ta buss #6, #7 og #X60 til/fra sentrum. Reisetiden er ca 20 min. Billetter kan enkelt kjøpes i appen «Kolumbus billett».

Til/fra Stavanger Lufthavn Sola: 600 meter fra senteret ligger busstoppet «Professor Olav Hanssens vei», her går flybussen hver time.

TAXI
Til/fra Stavanger sentrum tar ca 10-15 min
Til/fra fra flyplassen tar ca 15 min

TOG
Ta toget til Jåttå stasjon og bysykkel fra stasjonen til SAFER

PARKERING
Det er en gratis gjesteparkering i tilknytning Innovasjonsparken, men det er svært begrenset med plasser, så vi oppfordrer til samkjøring eller offentlig transport dersom mulig.

 

 

Stab

Elsa Søyland

Elsa Søyland

Daglig leder

+47 997 93 686
elsa.soyland@safer.net
Thomas Lindner

Thomas Lindner

Medisink ansvarlig

Hege Ersdal

Hege Ersdal

Forskningskoordinator

+47 996 47 822
hege.ersdal@safer.net
Geir I Aanestad

Geir I Aanestad

Driftskoordinator

Liv K. Norland

Liv K. Norland

Kurskoordinator, Grafisk designer

+47 995 91 686
liv.norland@safer.net
Kjetil Torgeirsen

Kjetil Torgeirsen

Leder ekstern kursvirksomhet

Sverre Severson

Sverre Severson

Senior fasilitator, Kursutvikler

Ørjan Undem

Ørjan Undem

Senior fasilitator, Kursutvikler

+47 928 99 806
orjan.undem@safer.net

Kate Vold

Kate Vold

Senior fasilitator, Kursutvikler

+47 920 60 584
kate.vold@safer.net

Eli S Kydland

Eli S Kydland

Senior fasilitator, Kursutvikler

+47 415 72 251
eli.kydland@safer.net

Olve Tengs

Olve Tengs

Senior fasilitator, Kursutvikler

+47 454 05 866
olve.tengs@safer.net

Martin Johansson

Martin Johansson

SUS koordinator

+47 410 67 854

Veslemøy Guise

Veslemøy Guise

UiS koordinator

+47 466 52 141

RegSim

Sigrun Anna Qvindesland

Sigrun Anna Qvindesland

RegSim prosjektleder

Hilde Hetland

Hilde Hetland

RegSim prosjektleder

Christian Søreide

Christian Søreide

RegSim prosjektleder

Fasilitator

Arne Skjæveland

 

Christine Myklebust

Lena Vaage Johansen

Linda Taranger

Liv Heidi Karlsen

 

Monica Sunde

Trine Skjeie

Trond Haaland

Øystein Mong

 
Share This