SAFER
SEEHUSENS GATE 1
4024 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Om SAFER

Hva er SAFER?

SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research – er en stiftelse og et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS. Formålet med senteret er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne. Senteret skal også drive forskning og utvikle kurstilbud. SAFER inngår i et aktivt nettverkssamarbeid med internasjonalt ledende medisinske simuleringssentre.
SAFER tilbyr opplæring for alle ledd i kjeden som redder liv, fra varsling og basal akuttmedisinsk behandling både for prehospitalt og inhospitalt personell, til avansert medisinsk behandling. Undervisningsaktiviteten dekker de forskjellige sektorene i Læringssirkelen, og innbefatte ferdighetstrening, beslutningstrening og fullskalsimuleringstrening  – både individuelt og i team.  Senterets mål er å bidra til bedret akuttmedisinsk opplæring der man kan trene på vanskelige, sjeldne og potensielt farlige situasjoner under trygge omstendigheter. Pasientsikkerheten er satt i høysetet gjennom at treningen foregår påsimulatordukker, og pasientene utsettes dermed ikke for fare eller ubehag. Samtidig gir denne simuleringen mulighet for å utruste helsearbeidere med kjennskap og ferdigheter i hvordan håndtere akuttsituasjoner man kanskje sjelden ser. Det er et ønske at opplæringen og simuleringen ved SAFER skal bidra til økt klinisk kompetanse og trygghet, økt pasientsikkerhet og derigjennom bedret resultat/overlevelse for pasientene.  SAFER har et mål om å være et modellsenter, der andre kan komme og se hvordan man kan bygge sitt eget senter, og et senter som aktivt deltar i nasjonale og internasjonale nettverk med kompetanse på simulering. I samarbeidet mellom Universitetet i StavangerStavanger Universitetssykehus og Laerdal Medical legges det også til rette for forskning innen læring, pasientsikkerhet og klinisk praksis. SAFER åpnet 12. mai 2006.

SAFER

SAFER-logo-HR

SAFER
SEEHUSENS GATE 1
4024 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Stab

Elsa Søyland

Elsa Søyland

Daglig leder

+47 997 93 686
elsa.soyland@safer.net

Thomas Lindner

Thomas Lindner

Medisink ansvarlig

Tor Harald Torsteinbø

Tor Harald Torsteinbø

Driftskoordinator

Liv K. Norland

Liv K. Norland

Kurskoordinator, Grafisk designer

+47 995 91 686
liv.norland@safer.net

Kjetil Torgeirsen

Kjetil Torgeirsen

Leder ekstern kursvirksomhet

Sverre Severson

Sverre Severson

Senior fasilitator, Kursutvikler

Ørjan Undem

Ørjan Undem

Fasilitator, Kursutvikler

+47 928 99 806
orjan.undem@safer.net

Kate Vold

Kate Vold

Fasilitator, Kursutvikler

+47 920 60 584
kate.vold@safer.net

Dagrunn Nåden Dyrstad

Dagrunn Nåden Dyrstad

UiS koordinator

Jorunn Flaten Lyngset

Jorunn Flaten Lyngset

SUS koordinator

Hege Ersdal

Hege Ersdal

Forskningskoordinator

+47 996 47 822
hege.ersdal@safer.net

RegSim

Sigrun Anna Qvindesland

Sigrun Anna Qvindesland

RegSim prosjektleder

Hilde Hetland

Hilde Hetland

RegSim prosjektleder

Christian Søreide

Christian Søreide

RegSim prosjektleder

Fasilitator

Arielle Heimvik

 

Anita Ege

 

Arne Skjæveland

 

Eli Kydland

 

Erlend Gundegjerde

Liv Heidi Karlsen

 

Toril Asbjørnsen

 

Trine Skjeie

 

Øystein Mong

 

Share This