Forsiden
Hva er SAFER ?

Team SAFER

Alle ansatte på SAFER har lang og bred medisinsk bakgrunn fra ulike profesjoner i tillegg til solid pedagogisk utdanning og bakgrunn, særlig innen simulering. Vi er aktive i nasjonale og internasjonale nettverk og legger stor vekt på kontinuerlig utvikling.

TTT - Kurs på Island

TTT - Kurs på Island

SAFER har vært på Island fra 29. til 31. oktober og kjørt TTT-kurs i regi av Bradaskolinn. Engasjerte deltakere melder tilbake om vellykket kurs etter intense dager. Ingen tvil om at Train The Trainer kursene utfordrer deltakerne til å tenke nytt om begrepet læring. Vi i SAFER stab er imponert over engasjementet og ønsker lykke til videre.+

TTT-kurs for luftambulanseleger i SNLA

TTT-kurs for luftambulanseleger i SNLA

SAFER har vært på Gardermoen og kjørt Train The Trainer kurs for SNLA og luftambulanselegene.+