Forsiden
Hva er SAFER?

Team SAFER

Alle ansatte på SAFER har lang og bred medisinsk bakgrunn fra ulike profesjoner i tillegg til solid pedagogisk utdanning og bakgrunn, særlig innen simulering. Vi er aktive i nasjonale og internasjonale nettverk og legger stor vekt på kontinuerlig utvikling.

Ledige kursplasser

Ledige kursplasser

Vi har ledige plasser på AHLR/simulering 15.-17. juni.

Se her for tilgjengelige kurs.

Thomas Lindner disputerer

Thomas Lindner disputerer

Thomas Lindner er tilknyttet SAFER og disputerer for medisinsk doktorgrad torsdag 26. mars kl 12 i Aula 2. etasje, sydbygget, Stavanger Universitetssykehus. Avhandlingens tittel er “Epidemiology, treatment and outcome of out-of-hospital cardiac arrest”. Prøveforelesningen kl 10.15 og disputas er åpen for alle interesserte.