SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Ledige kursplasser

På denne siden ligger kurs som er tilgjengelig for påmelding.

Ved mindre enn 3 deltaker vil kursene bli avlyst. Eventuell kansellering vil bli opplyst om senest 12 dager før første kursdag. Vent gjerne derfor med å bestille eventuelle fly og hotell. Det kan også være lurt å vente med å ta teoridelen til det er bekreftet at kurset blir.

       
AHLR-Metalyse
26 januar 2024  

Kurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR) etter standarden til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) med tilleggsfokus på Metalyse.

Kurset varer fra kl 10-16.

For påmelding: https://www.safer.net/ahlr-metalyse/
eller ta kontakt på kurs@safer.net

EuSim Level 1/ TTT
29-31 januar 2024  
EuSim Level 1/ TTT (Train The Trainers) er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset går over tre dager og gjennomføres på SAFER i Stavanger. Kurset følger kursplanen til EuSim som er det ledende kurset for fasilitatorer til medisinsk simulering i Europa. Kurset varierer mellom praktiske øvelser, presentasjoner og workshops, og legger stor vekt på interaktivitet for deltakerne og bygging av erfaringer. Deltakerne blir utdannet og trent til rollen som fasiliatator. For påmelding, kontakt oss på ttt@safer.net

Mer informasjon om kurset: EuSim Level 1

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell
5-6 februar 2024   Kurset Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid. Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktisk kurs. Praktisk kurs gjennomføres på to dager og har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.
For påmelding og mer informasjon om kurset: https://www.safer.net/kurs/kurs-legevaktpersonell/
PHTLS
19. februar 2024   PHTLS vektlegger de tiltak som er nødvendig for å opprettholde de vitale funksjoner i primærfasen. PHTLS-kurset gir innføring i en grundig og systematisk undersøkelsesteknikk basert på en antatt skademekanikk. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS
AMLS
20. februar 2024   Kurset er en naturlig videreføring av PHTLS. I AMLS vektlegges systematisk tilnærming til akutt syke pasienter.
AMLS er egnet for leger og turnuskandidater i legevakttjenester, ambulansepersonell og sykepleiere med god innsikt i sykdomslære, anatomi og fysiologi, men vil også være nyttig for personell som arbeider i akuttmottak. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS
PHTLS
11. april 2024   PHTLS vektlegger de tiltak som er nødvendig for å opprettholde de vitale funksjoner i primærfasen. PHTLS-kurset gir innføring i en grundig og systematisk undersøkelsesteknikk basert på en antatt skademekanikk. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS
AMLS
12. april 2024   Kurset er en naturlig videreføring av PHTLS. I AMLS vektlegges systematisk tilnærming til akutt syke pasienter.
AMLS er egnet for leger og turnuskandidater i legevakttjenester, ambulansepersonell og sykepleiere med god innsikt i sykdomslære, anatomi og fysiologi, men vil også være nyttig for personell som arbeider i akuttmottak. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS
AHLR
22 april 2024   Kurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR) etter standarden til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
Kurset varer fra kl 10-15.

AHLR-kurset kan kombineres med “Offshorekurs for sykepleiere” 23-25 april.

For påmelding, ta kontakt på kurs@safer.net

Offshorekurs for sykepleiere
23-25 april 2024  

SAFER har gjennom flere år tilbudt kurs med en miks av deltakere fra forskjellige selskaper og har fått gode tilbakemeldinger fra sykepleiere som synes det er inspirerende å trene sammen med kollegaer fra andre selskaper. For å møte et behov fra mindre selskap som har utfordringer med å samle nok deltagere fra eget selskap, tibyr vi åpne SAFER-kurs for offshore-sykepleiere.

På åpne kurs tar vi imot individuelle påmeldinger for å gjøre det enklere for mindre selskaper å få gjennomført simuleringsbasert trening på SAFER. Timeplanen er basert på Equinors timeplan og oppfyller krav og forventning om samme trening for underleverandører av offshore sykepleiere som de gjennomfører for sine egne. Det er ikke førstehjelpere med på dette kurset, men det er gjort tilpasninger for å få et fullverdig tilbud og samtrening.

Dag 1: 8.30-16 Simulering/ferdighetstrening
Dag 2: 8.30-16 Simulering/ferdighetstrening
Dag 3: 8.30-15 Simulering

Det er en fordel å kombinere dette kurset med AHLR-kurs. AHLR kan tas dagen før, den 22. april.

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt på kurs@safer.net

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell
6-7 mai 2024   Kurset Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid. Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktisk kurs. Praktisk kurs gjennomføres på to dager og har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.
For påmelding og mer informasjon om kurset: https://www.safer.net/kurs/kurs-legevaktpersonell/
AHLR
13 mai 2024   Kurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR) etter standarden til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
Kurset varer fra kl 10-15.

AHLR-kurset kan kombineres med “Offshorekurs for sykepleiere” 14-16 mai.

For påmelding, ta kontakt på kurs@safer.net

Offshorekurs for sykepleiere
14-16 mai 2024  

SAFER har gjennom flere år tilbudt kurs med en miks av deltakere fra forskjellige selskaper og har fått gode tilbakemeldinger fra sykepleiere som synes det er inspirerende å trene sammen med kollegaer fra andre selskaper. For å møte et behov fra mindre selskap som har utfordringer med å samle nok deltagere fra eget selskap, tibyr vi åpne SAFER-kurs for offshore-sykepleiere.

På åpne kurs tar vi imot individuelle påmeldinger for å gjøre det enklere for mindre selskaper å få gjennomført simuleringsbasert trening på SAFER. Timeplanen er basert på Equinors timeplan og oppfyller krav og forventning om samme trening for underleverandører av offshore sykepleiere som de gjennomfører for sine egne. Det er ikke førstehjelpere med på dette kurset, men det er gjort tilpasninger for å få et fullverdig tilbud og samtrening.

Dag 1: 8.30-16 Simulering/ferdighetstrening
Dag 2: 8.30-16 Simulering/ferdighetstrening
Dag 3: 8.30-15 Simulering

Det er en fordel å kombinere dette kurset med AHLR-kurs. AHLR kan tas dagen før, den 13. mai.

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt på kurs@safer.net

PHTLS
29. august 2024   PHTLS vektlegger de tiltak som er nødvendig for å opprettholde de vitale funksjoner i primærfasen. PHTLS-kurset gir innføring i en grundig og systematisk undersøkelsesteknikk basert på en antatt skademekanikk. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS
EuSim Level 1/ TTT
2-4 september 2024  
EuSim Level 1/ TTT (Train The Trainers) er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset går over tre dager og gjennomføres på SAFER i Stavanger. Kurset følger kursplanen til EuSim som er det ledende kurset for fasilitatorer til medisinsk simulering i Europa. Kurset varierer mellom praktiske øvelser, presentasjoner og workshops, og legger stor vekt på interaktivitet for deltakerne og bygging av erfaringer. Deltakerne blir utdannet og trent til rollen som fasiliatator. For påmelding, kontakt oss på ttt@safer.net

Mer informasjon om kurset: EuSim Level 1

AMLS
9. september 2024   Kurset er en naturlig videreføring av PHTLS. I AMLS vektlegges systematisk tilnærming til akutt syke pasienter.
AMLS er egnet for leger og turnuskandidater i legevakttjenester, ambulansepersonell og sykepleiere med god innsikt i sykdomslære, anatomi og fysiologi, men vil også være nyttig for personell som arbeider i akuttmottak. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS
PHTLS
14. oktober 2024   PHTLS vektlegger de tiltak som er nødvendig for å opprettholde de vitale funksjoner i primærfasen. PHTLS-kurset gir innføring i en grundig og systematisk undersøkelsesteknikk basert på en antatt skademekanikk. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS
AMLS
15. oktober 2024   Kurset er en naturlig videreføring av PHTLS. I AMLS vektlegges systematisk tilnærming til akutt syke pasienter.
AMLS er egnet for leger og turnuskandidater i legevakttjenester, ambulansepersonell og sykepleiere med god innsikt i sykdomslære, anatomi og fysiologi, men vil også være nyttig for personell som arbeider i akuttmottak. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS
AMLS
25. november 2024   Kurset er en naturlig videreføring av PHTLS. I AMLS vektlegges systematisk tilnærming til akutt syke pasienter.
AMLS er egnet for leger og turnuskandidater i legevakttjenester, ambulansepersonell og sykepleiere med god innsikt i sykdomslære, anatomi og fysiologi, men vil også være nyttig for personell som arbeider i akuttmottak. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS
AHLR
11 november 2024   Kurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR) etter standarden til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
Kurset varer fra kl 10-15.

AHLR-kurset kan kombineres med “Offshorekurs for sykepleiere” 12-14 november.

For påmelding, ta kontakt på kurs@safer.net

Offshorekurs for sykepleiere
12-14 november 2024  

SAFER har gjennom flere år tilbudt kurs med en miks av deltakere fra forskjellige selskaper og har fått gode tilbakemeldinger fra sykepleiere som synes det er inspirerende å trene sammen med kollegaer fra andre selskaper. For å møte et behov fra mindre selskap som har utfordringer med å samle nok deltagere fra eget selskap, tibyr vi åpne SAFER-kurs for offshore-sykepleiere.

På åpne kurs tar vi imot individuelle påmeldinger for å gjøre det enklere for mindre selskaper å få gjennomført simuleringsbasert trening på SAFER. Timeplanen er basert på Equinors timeplan og oppfyller krav og forventning om samme trening for underleverandører av offshore sykepleiere som de gjennomfører for sine egne. Det er ikke førstehjelpere med på dette kurset, men det er gjort tilpasninger for å få et fullverdig tilbud og samtrening.

Dag 1: 8.30-16 Simulering/ferdighetstrening
Dag 2: 8.30-16 Simulering/ferdighetstrening
Dag 3: 8.30-15 Simulering

Det er en fordel å kombinere dette kurset med AHLR-kurs. AHLR kan tas dagen før, den 11. november.

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt på kurs@safer.net

AHLR
25 november 2024   Kurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR) etter standarden til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
Kurset varer fra kl 10-15.

AHLR-kurset kan kombineres med “Offshorekurs for sykepleiere” 26-28 november.

For påmelding, ta kontakt på kurs@safer.net

Offshorekurs for sykepleiere
26-28 november 2024  

SAFER har gjennom flere år tilbudt kurs med en miks av deltakere fra forskjellige selskaper og har fått gode tilbakemeldinger fra sykepleiere som synes det er inspirerende å trene sammen med kollegaer fra andre selskaper. For å møte et behov fra mindre selskap som har utfordringer med å samle nok deltagere fra eget selskap, tibyr vi åpne SAFER-kurs for offshore-sykepleiere.

På åpne kurs tar vi imot individuelle påmeldinger for å gjøre det enklere for mindre selskaper å få gjennomført simuleringsbasert trening på SAFER. Timeplanen er basert på Equinors timeplan og oppfyller krav og forventning om samme trening for underleverandører av offshore sykepleiere som de gjennomfører for sine egne. Det er ikke førstehjelpere med på dette kurset, men det er gjort tilpasninger for å få et fullverdig tilbud og samtrening.

Dag 1: 8.30-16 Simulering/ferdighetstrening
Dag 2: 8.30-16 Simulering/ferdighetstrening
Dag 3: 8.30-15 Simulering

Det er en fordel å kombinere dette kurset med AHLR-kurs. AHLR kan tas dagen før, den 25. november.

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt på kurs@safer.net

PHTLS
26. november 2024   PHTLS vektlegger de tiltak som er nødvendig for å opprettholde de vitale funksjoner i primærfasen. PHTLS-kurset gir innføring i en grundig og systematisk undersøkelsesteknikk basert på en antatt skademekanikk. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører. For påmelding og mer informasjon om kurset: PHTLS/AMLS

 

Share This