SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Kurs i Akuttmedisin for LIS1

Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1 er et praktisk retta kurs som skal gi deg som turnuslege/LIS1 bedre kompetanse i akuttmedisin på legevakt. Undervisningen vil vekselvis bestå av teoriundervisning, individuell ferdighetstrening og scenarietrening i team hvor kursdeltakerne vil bli utfordret på teamarbeid, situasjonsforståelse og kontekstuell beslutningstaking basert på relevante legevaktsrelaterte scenarier.

Kurssted

SAFER, Innovasjonsparken i2/i3, Professor Olav Hanssensvei 7a, 4021 Stavanger
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=professor+olav+hanssens+vei+7a+bygg+i2+4021+stavanger

Hovedtema

Luftveishåndtering, AHLR, stans av store ytre blødninger, venetilgang/intraossøs tilgang, fare- og trygghetsvurdering, assistert ventilasjon, pleurapunksjon, CPAP, hypotermi/immobilisering.

Kurset gjennomføres i henhold til rammeplan utarbeidet av Norsk senter for legevaktsmedisin

Forberedelser/E-læring

Obligatorisk nettbasert forkurs (e-læring) må være gjennomført før du kommer til SAFER på kurs. Ta e-læringen her: https://kurs.uni.no/enrol/index.php?id=3
NKLM krever NOK 350,- å få tilgang beviset for bestått pre-test. Kursbeviset må tas med til SAFER første kursdag (papir eller på mobil) og er dokumentasjon på at du har bestått pre-testen fordi disse forberedelsene også er en obligatorisk del av selve kurset.

E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs.
Estimert tidsbruk er 4-6 timer.

Overnatting/reiseutgifter

Statsforvalteren dekker overnatting og reiseutgifter til kurs i Akuttmedisin for LIS1 med lang reisevei. For avklaring, ta kontakt med Kristine Norland (fmrokri@statsforvalteren.no).

Kontakt oss

Spørsmål om kurset? Kontakt SAFER på kurs@safer.net, eller ring 51 91 10 80.
Andre spørsmål rettes til Statsforvalteren, ved Kristine Norland, fmrokri@statsforvalteren.no

 

Bindende påmelding

Kurset er gratis, påmelding er bindende. Manglende oppmøte blir belastet med kr 4425,-

Påmelding Akuttmedisin/legevakt kurs for turnusleger
Share This