SAFER
SEEHUSENS GATE 1
4024 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Kurs i Akuttmedisin for LIS1

Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1 er et praktisk retta kurs som skal gi deg som turnuslege/LIS1 bedre kompetanse i akuttmedisin på legevakt. Undervisningen vil vekselvis bestå av teoriundervisning, individuell ferdighetstrening og scenarietrening i team hvor kursdeltakerne vil bli utfordret på teamarbeid, situasjonsforståelse og kontekstuell beslutningstaking basert på relevante legevaktsrelaterte scenarier.

Kurssted

SAFER, Seehusensgt 1, 4024 Stavanger
https://kart.gulesider.no/?q=seehusensgt+1+stavanger

Hovedtema

Luftveishåndtering, AHLR, stans av store ytre blødninger, venetilgang/intraossøs tilgang, fare- og trygghetsvurdering, assistert ventilasjon, pleurapunksjon, CPAP, hypotermi/immobilisering.

Kurset gjennomføres i henhold til rammeplan utarbeidet av Norsk senter for legevaktsmedisin

Forberedelser/E-læring

Obligatorisk nettbasert forkurs (e-læring) må være gjennomført før du kommer til SAFER på kurs. Ta e-læringen her: https://kurs.uni.no/enrol/index.php?id=3
NKLM krever NOK 250,- å få tilgang beviset for bestått pre-test. Kursbeviset må tas med til SAFER første kursdag (papir eller på mobil) og er dokumentasjon på at du har bestått pre-testen fordi disse forberedelsene også er en obligatorisk del av selve kurset.

E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs.
Estimert tidsbruk er 4-6 timer.

Reiseutgifter og overnatting

Turnusleger som er med på kurset får dekt reiseutgifter. Send reiseregning og kvitteringer til Statsforvalteren i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger. Du kan bruke ”Reiseregning fra nettsidene til Direktoratet for økonomistyring (DFØ)” (http://dfo.no/kundesider/Lonnstjenester/Reiseregning/).

Behov for overnatting? Kontakt Kristine Norland hos Statsforvalteren, fmrokri@statsforvalteren.no

Kontakt oss

Spørsmål om kurset? Kontakt SAFER på kurs@safer.net, eller ring 51 91 10 80.
Andre spørsmål rettes til Statsforvalteren, ved Kristine Norland, fmrokri@statsforvalteren.no

Påmelding Akuttmedisin/legevakt kurs for turnusleger
Share This