SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Pre Hospital Trauma Life Support (ePHTLS)

PHTLS® står for Prehospital Trauma Life Support og er et kurs som tilbys i Norge til alt prehospitalt helsepersonell. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører.

PHTLS® vektlegger i primærfasen de tiltak som er nødvendig for å opprettholde de vitale funksjoner. PHTLS-kurset gir innføring i en grundig og systematisk undersøkelsesteknikk basert på en antatt skademekanikk. Dette gir en rask og presis avklaring om pasientens vitale funksjoner er truet eller ikke.

PTHLS internasjonale nettside: www.naemt.org.

Målgrupper

Medisinsk offshore-personell og prehospitale tjenester tilknyttet Stavanger Universitetssjukehus.

Kursets innhold

Kurset består av en teoridel og en praktisk del. Teorien i kurset er nettbasert og avsluttes med en flervalgseksamen som må være bestått før oppmøte på praktisk dag. I tillegg til teori på nett, får du tilsendt en bok som er på engelsk. Den praktiske delen av kurset består av én dag, der siste delen av dagen er en praktisk eksamen. Pensumet er stort, og det anbefales å sette av god tid til forberedelser før kursstart.

Kurset krever at du behersker bruk av utstyr. Alle deltakere får tilgang til en oversikt over ”dette må du kunne før et LS-kurs» (AMLS eller PHTLS).

Den norske lægeforening har godkjent kurset som tellende med 17 poeng for etter- og videreutdanning i akuttmedisin i henhold til spesialistreglene for allmennmedisin.

Teori

Vurdering av åsted og omgivelser
Primær- og sekundær pasientundersøkelse ABCDE
Fyisologi og patofysiologi ved livstruende tilstander
Håndtering av luftveier, ventilasjon og oksygenering
Toraksskader
Blødning – sirkulasjonssvikt/sjokk
Skade på sentralnervesystemet – hode/hjerneskader
Skader på sentralnervesystemet – nakke og rygg
Spesielle hensyn;
traumer på gravide
barn og eldre pasienter
temperaturpåvirkning og skader
masseskader – triage
Muskel og skjelettskader
Avsluttende teoriprøve

Praktiske oppgavestasjoner

Oppgaveløsninger i team – basert på forskjellige scenario
Avsluttende praktiske oppgaver

Advanced Medical Life Support (eAMLS)

AMLS står for Advanced Medical Life Support, og er utarbeidet av National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) i USA. Faglig innhold er utarbeidet av en gruppe leger (Emergency Physicians) med akuttmedisin som spesialitet. Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) er rettighetshaver til konseptet i Norge. SAFER leverer kurs etter avtale med SNLA, med godkjente instruktører.
Kurset er en naturlig videreføring av PHTLS som omfatter skadebehandling. I AMLS vektlegges på samme måte en systematisk tilnærming til akutt syke pasienter, vurdering av omgivelsene, vurdering av vitale funksjoner og nødvendige umiddelbare tiltak rettet mot dette. Videre blir det også lagt vekt på systematisk kartlegging av allergier, bruk av medisiner, andre kjente medisinske tilstander, varighet og smertevurderinger.AMLS gir en grundig gjennomgang av akutte sykdomstilstander, hovedsakelig egnet for personell som arbeider utenfor sykehus. Kursinnholdet er svært logisk, konkret og systematisk oppbygget. Det er lett å lære og forstå, men krever gode forkunnskaper i anatomi og fysiologi.
Kursinnhold
AMLS er egnet for leger og turnuskandidater i legevakttjenester, ambulansepersonell og sykepleiere med god innsikt i sykdomslære, anatomi og fysiologi, men vil også være nyttig for personell som arbeider i akuttmottak.Kurset består av en teoridel og en praktisk del. Teorien i kurset er nettbasert og avsluttes med en flervalgseksamen som må være bestått før oppmøte på praktisk dag. I tillegg til teori på nett, får du tilsendt en bok som er på engelsk. Pensumet er stort, og det anbefales å sette av god tid til forberedelser før kursstart.

Den praktiske delen av kurset består av én dag, der siste delen av dagen er en praktisk eksamen. De praktiske øvelsene er alle knyttet til praktisk pasientundersøkelse innen følgende temaområder: Pasientundersøkelse, luftveishåndtering, medisinering, hypoperfusjon, pustebevær, brystsmerter, bevissthetsendringer, akutte abdominale smerter og tilstander, akutte sykdommer i sentralnervesystemet og kramper.

Det krever at du behersker bruk av utstyr før kurset. Alle deltakere får tilgang til en oversikt over ”dette må du kunne før et LS-kurs» (AMLS eller PHTLS).

Kontakt oss på kurs@safer.net for priser, mer informasjon og gruppepåmelding.

 

For kurs andre steder og andre datoer, klikk her: https://norskluftambulanse.no/kompetanse/amls_og_phtls-kurs/

 

Share This