SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Kurs i Akuttmedisin for legevaktpersonell

Kurset Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid. Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktisk kurs. Praktisk kurs gjennomføres på to dager og har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.

Kurset er godkjent av spesialistkomiteen for allmennmedisin i Legeforeningen med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen.
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 15 timer i klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Kurssted:

SAFER, Innovasjonsparken i2/i3, Professor Olav Hanssensvei 7a, 4021 Stavanger
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=professor+olav+hanssens+vei+7a+bygg+i2+4021+stavanger

Målgruppe:

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktsleger) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.

 

Læringsmål:
  • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.
  • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes.
  • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
  • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
  • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner.
  • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og i den akuttmedisinske kjeden.
 
Hovedtema:

Luftveishåndtering, AHLR, stans av store ytre blødninger, venetilgang/intraossøs tilgang, fare- og trygghetsvurdering, assistert ventilasjon, pleurapunksjon, CPAP, hypotermi/immobilisering, fødselshjelp, trombolyse, grovreponering.

Kurset gjennomføres i henhold til rammeplan utarbeidet av Norsk senter for legevaktsmedisin

 

Kommende kurs

6-7 mai 2024

Mandag 6. mai: kl 8.30-16.30
Tirsdag 7. mai: kl 8.30-15.30

11-12 november 2024

Mandag 11. november: kl 8.30-16.30
Tirsdag 12. november: kl 8.30-15.30

11-12 november 2024

Mandag 17. februar: kl 8.30-16.30
Tirsdag 18. februar: kl 8.30-15.30

Krav fra Helsedirektoratet

Helsepersonell i legevakt må gjennomføre kursene innen 31.12.2022: https://www.helsedirektoratet.no/tema/akuttmedisin/akuttmedisinforskriften–kurskrav-til-legevaktpersonell

 

Søk tilskudd

Alle landets kommuner kan søke tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften.

 

Pretest/e-læring

Obligatorisk nettbasert forkurs (e-læring) må være gjennomført før du kommer til SAFER på kurs.

Betalingsversjon av e-læring
For deg som ønsker/trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 350. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres før den praktiske delen.
Ta e-læringen her: https://kurs.uni.no/enrol/index.php?id=3

Kursgodkjenninger dokumentert med kursbevis:

  • Leger: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleiere: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.

Åpent e-læringskurs
Ta e-læringen her: https://kurs.uni.no/course/view.php?id=12
Kurset er et åpent kurs uten kursavgift og gir ikke kursbevis, dokumentasjon eller tellende kurstimer.

E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs.
Estimert tidsbruk er 4-6 timer.

 

Kontakt oss

Spørsmål? Ta kontakt på kurs@safer.net eller 51 91 10 80

 

Påmelding kurs i Akuttmedisin for Legevaktpersonell
.
Problemer med påmelding?

Ta kontakt på kurs@safer.net eller 51 91 10 80

Har du ikke mottatt bekreftelse på påmelding innen et par virkedager, ta kontakt.

Share This