SAFER 20. desember 2018 kl 09-13, Profesjonalisering av simulering og kvalitetforbedring

 

Klikk på tittelen for å laste ned pdf av presentasjonen.

09.00 Velkommen Elsa Søyland
09.10 UKOM – Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten etableres. Hvordan kan vi bidra til kvalitetsutvikling, læring og forbedring i helse- og omsorgstjenesten?
Pål Iden
09.30 Profesjonalisering av simulering-struktur og infrastruktur for trening i RegSim
Sigrun Anna Qvindesland
09.40 SAFER og global satsing
Tore Lærdal
10.00 Erfaringer fra nasjonal helseøvelse 2018
Olav Østebø
10.10 Effektiv team trening støttet av moderne teknologi
Kjetil Torgeirsen og Petter Larsen
10.25 Kaffe
10.45 EdTech og Simulering: Den nære fremtid bringer spennende muligheter
Michael Sautter
10.55 113: Nå kan vi simulere i telefonen
Conrad Bjørhol og Helene Lund
11.05 EmergencyPerform: ONEtoONE Simulator and Virtual Assistant for AMK personell
Thomas Lindner
11.20 Safer Stroke
Martin Kurz
11.30

Status of Nordic research on simulation-based learning in healthcare og Simulering som emnestudiet i masterutdanning

Sissel Husebø
11.45 Developing and implementing simulation-based education in nursing education programs, Tanzania and Madagascar Bodil Bø Våga og Ingrid Tjoflåt
11.55 Den første formelle utdanningen for kvinner i Norge skal etter 200 år starte opp på UiS august 2019. Kan den bli best?
Signe Egenberg, Eilef Gard og Shirley Nilsen
12.05 Hvordan lage nye leger – kan vi gjøre det i Stavanger?
Olav Thorsen
12.15 Orientering om HelseCampus Stavanger
Thor Ole Gulsrud
12.25 Julegrøt og mingling

 

Share This