Prosjektmedarbeider RegSim i 50 % prosjektstilling

Prosjektmedarbeider RegSim i 50 % prosjektstilling

SAFER er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS for å være en viktig bidragsyter til styrket akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet. I 2017 arrangerte SAFER i samarbeid med stifterne 15 000...