Artikkelpris til Klinisk Ledelse-kurs

Artikkelpris til Klinisk Ledelse-kurs

Vi gratulerer Øystein Evjen Olsen, Sissel Eikeland Husebø, Sigrun Anna Qvindesland og Helge Lorentzen med årets artikkelpris 2015 på SUS: Redefining clinical leadership for team-course development. Flott artikkel og velfortjent pris. Artikkelen ble publisert i Journal...
In situ på SUS

In situ på SUS

SUS har i dag gjennomført in situ simulering med Perinatal Simulering i Team som tema. Mål for dagen var å trene tverrfaglig på kliniske kasuistikker in situ for å forbedre anvendelse av kliniske retningslinjer samt øke bevissthet og kunnskap om menneskelige faktorer...