SESAM akkreditering til SAFER

SESAM akkreditering til SAFER

SAFER har oppnådd full akkreditering hos den Europeiske foreningen for simulering i helsevesenet, SESAM, for perioden 2018-2022. Akkrediteringen representerer blant annet faglig soliditet og pedagogisk kvalitet og er oppnådd gjennom en omfattende prosess av...