Doctoral examination -PhD at SAFER

Doctoral examination -PhD at SAFER

We are proud to announce the very first doctoral examination – Philosophiae Doctor to be hosted at SAFER.   Paschal Francis Mdoe, MD, will defend his thesis for the philosophiae doctor degree (PhD) 30 April 2019   Trial lecture 11.00 am “Respectful...
TTT for AMK-personell

TTT for AMK-personell

Som en oppfølging av delprosjekt 113 i Sammen redder vi liv, inviterer Helsedirektoratet og SAFER alle AMK-sentralene til å delta med to personer på Fasilitatorkurs for AMK-personell 17. – 19. juni 2019. Fasilitatorkurset (også kalt train-the-trainer-kurs,...
TALK Clinical Debriefing Seminar

TALK Clinical Debriefing Seminar

LEARNING TO TALK Main Auditorium, Stavanger University Hospital, Norway 13- 14 May 2019 Cost: free   Download invitation and program TALK conference flyer, may 2019   Registration link:...
Prosjektmedarbeider RegSim i 50 % prosjektstilling

Prosjektmedarbeider RegSim i 50 % prosjektstilling

SAFER er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS for å være en viktig bidragsyter til styrket akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet. I 2017 arrangerte SAFER i samarbeid med stifterne 15 000...
Prosjektmedarbeider RegSim i 50 % prosjektstilling

SAFER søker ny medarbeider i 100 % stilling

Vi ønsker å levere kurs med god faglig kvalitet, og har hele tiden mål om å videreutvikle konsepter basert på gjeldende behov og muligheter vi ser i markedet. SAFER er en dynamisk organisasjon i utvikling som er avhengig av å kunne være fleksibel for å møte nye...