The use of simulation to prepare and improve responses to infectious disease outbreaks like COVID-19: practical tips and resources from Norway, Denmark, and the UK

Hvordan levere simuleringsaktiviteter som kommer pasientene til gode, og hjelper de ansatte og organisasjonen oppnå sine mål? Norske, danske, og engelske erfaringer og råd for å anvende simulering i helseorganisasjoner ifm. Covid-19, og ellers i «fredstid». Artikkelen er skrevet av Peter Dieckmann, Kjetil Torgeirsen, Sigrun Anna Qvindesland, Libby Thomas, Verity Bushell og Hege Langli Ersdal.

https://rdcu.be/b3CDR

 

Share This