Une Stømer er førsteamanuensis og simuleringskoordinator ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger (UiS). Høsten 2020 hadde hun  permisjon fra stillingen ved UiS for å være prosjektleder for det nasjonale opplæringsprogrammet i regi av RegSim, regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening i Helse Vest.

Covid-19 pandemien har ført til at mange har blitt kritisk syke med behov for innleggelse på intensivavdelinger. Siden pandemien startet, har intensivkapasiteten på sykehus vært et usikkerhetsmoment i beredskapen til Helse-Norge.

–  Rask mobilisering og kompetanseutvikling hos sykepleiere for å kunne støtte ansatte på intensivavdelinger ved økende antall covid-19 pasienter ble dermed en prioritet for helseforetak over hele landet, sier førsteamanuensis Une Stømer ved UiS.

På hasteoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, har de regionale helseforetakene utarbeidet et nasjonalt internopplæringsprogram for sykepleie i intensivbehandling av covid-19 pasienter. Helse Vest, med Stømer i spissen, har ledet arbeidet.

Les artikkelen her: https://www.uis.no/nb/ledet-utviklingen-av-et-nasjonalt-opplaeringsprogram-i-intensivbehandling-av-covid-19-pasienter

 

Share This