Nasjonal erfaringsutveksling simulering og trening ifm Covid19 pandemi (2) 25. mars kl 12.00-13.15

Arrangør: Sigrun Anna Qvindesland, leder RegSim Vest/SUS/SAFER sigrunanna.qvindesland@sus.no

Program:

  1. Velkommen, Sigrun Anna Qvindesland (RegSim Helse Vest/SUS/SAFER)
  2. Psykiatri – forberedelser for håndtering av COVID-19, Ragnhild F Manger v/Helse Bergen
  3. Opplæring av helsepersonell fra stab, tilbake til klinisk arbeid ifm COVID-19, Marthe A Fjeldstad v/Helse Bergen
  4. Sikre dokumentasjon av kompetansekrav ifm COVID-19, Aslaug Beathe F Lunde v/Helse Bergen
  5. Pasientforløp fra Ambulanse til Intensiv, Ole Petter Grebstad & Sandra Bergvik v/ Helse Nord
  6. Hjerneslag mottak simulering med COVID-19 smittefare, Martin Kurz v/Helse Stavanger (forbehold – kjører EVT slag-sim formiddagen)
  7. Avrunding, Sigrun

 

Share This