Julesymposium 2020 er tilgjengelig på YouTube

Klikk her for å få tilgang: https://youtu.be/ynzrd7yQNrI

PROGRAM:

09.00 Velkommen og SAFER 2.0 – ny strategi Elsa Søyland, Daglig leder, SAFER
09.15 Simulering i krisetider på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Eldar Søreide, Professor, Fagdirektør, SUS, Jorunn Flaten Lynset, Utdanningsrådgiver, SUS, Stian Bergby, Konstituert avdelingssykepleier Akuttmottak og Siri Lerstøl Olsen, PhD Cand, Avdelingsoverlege Akuttmottak, SUS
09.55 Strategisk struktur hjelper i en pandemi Anne Marie Joa, Utdanningssjef, FFU, SUS
10.00 Struktur og ambisjon for simulering i et voksende helsefakultet Bjørg Oftedal, Professor, Prodekan for undervisisning for Helsefakultetet, Universitetet i Stavanger
10.15 The sky is the limit – Hvordan Laerdals nye strategi frem mot 2030 henger sammen med utviklingen av et enda sterkere SAFER Michael Sautter, Director of Services Laerdal Medical og Brynjar Foss, Product Manager Educational Solutions, Laerdal Medical
10.30 Pause
10.40 Hvordan redusere kroniske kriser? – Safer Births SFF søknad (Senter for Fremragende Forskning) Hege Ersdal, Professor, Forskningsleder simulering og global helse SUS/UiS
10.50 “Fight as you train” Kate Vold, Eli Kydland og Ørjan Undem, Seniorfasilitatorer og kursutviklere, SAFER
11.10 Myndighetene kaller Sigrun Qvindeland, Leder RegSim HelseVest
11.25 Hilsen fra RegSim-kolleger Turi Hauan, Teamleder RegSimNord, Runar Eilertsen, Rådgiver RegSimNord, Pål André Hegland, RegSim HelseFørde, Eirik Klykken Johnsen, RegSim Haraldsplass, Christian Førsvoll, RegSim koordinator Helse Bergen, Kristine Randal Vikre, RegSim koordinator Helse Fonna
11.30 Nasjonalt opplæringsprogram for sykepleiere: Sykepleie-Intensiv-Covid-19 Une Stømer, PhD, Universitet i Stavanger-RegSim prosjektleder
11.40 SAFETY – nytt simuleringsbasert kurs innen akuttmedisinsk utdanning Thor Ole Gulsrud, Avdelingsleder for kvalitet og helseteknologi, Helsefakultetet, Universitetet i Stavanger
11.50 Simulering som verktøy i teknologiutvikling Tonje Birkenes, R&D Senior Scientist, Laerdal Medical
12.00 Global fasilitering i krisetider – fra “hands on” til “online” Unni Silkorset, Business Development Director, Laerdal, Hilde Hetland, Pedagogisk kursutvikler og RegSim koordinator SAFER, Christian Søreide, RegSim koordinator

Share This