Vår dyktige Driftskoordinator går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Driftskoordinator og fasilitator, 100 %

Ansvar for:
• Drift og vedlikehold av senteret
• Kvalitetssikre utstyr, simuleringsutstyr og klinisk utstyr
• Logistikk av utstyr mellom SAFER og stifterne
• Bidra på kurs og undervisning i perioder inntil 40 % av stillingen

Du har:
• Klinisk erfaring fra akuttmedisin og helsefaglig utdanning: paramedic, sykepleier eller lege
• God muntlig og skriftlig formidlingsevne i norsk og engelsk
• God IT-kompetanse og er villig til å ta i bruk relevant/ny teknologi
• Fasilitatorkompetanse
• Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
• Positiv, imøtekommende, initiativrik og proaktiv
• Solide samarbeidsevner og fleksibel
• Pålitelig, tydelig og lojal
• Evner å organisere og koordinere
• Du møter medarbeidere, fagutviklere, ledere, kvalitets/pasientsikkerhetskollegaer på en god måte og brenner for praksis med bruk av simulering

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Du vil jobbe i nært samarbeid med andre sentrale kolleger på senteret.

SAFER tilbyr:
• Godt og faglig stimulerende miljø på tvers av fag og organisasjoner
• Gode muligheter for faglig utvikling gjennom kurs, internasjonale/nasjonale konferanser
• Et entusiastisk og drivende team i stiftelsen med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
• Nødvendig opplæring
• Lønn etter avtale

Stilling er tiltenkt oppstart fra 09.08.21 Betingelser etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 15.06.2021
Søknad sendes på mail til: post@safer.net

For mer informasjon, kontakt
Tor Harald Torsteinbø (innehaver av stillingen i dag), tor.harald.torsteinbo@safer.net / 479 41 550 eller
Elsa Søyland (daglig leder SAFER), elsa.soyland@safer.net / 997 93 686

 

Last ned annonse her: Driftskoordinator og fasilitator 100 %

Share This