Som en oppfølging av delprosjekt 113 i Sammen redder vi liv, inviterer Helsedirektoratet og SAFER alle AMK-sentralene til å delta med to personer på Fasilitatorkurs for AMK-personell 6-8 mai 2020.

Fasilitatorkurset er grunnkurset for å bli fasilitator. Kurset følger kursplanen til EuSim som er det ledende kurset for fasilitatorer til medisinsk simulering i Europa, men blir tilpasset AMK-personell. Hensikten med kurset er å lære opp utvalgte AMK ressurspersoner til å utvikle og gjennomføre simuleringstrening for sine kollegaer og gjøre dem enda bedre rustet til å møte sine arbeidsoppgaver, og lære om hvordan klinisk debriefing kan benyttes i hverdagslig praksis. God trening, refleksjon, og fokus på forbedring bidrar til kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten.

Studier har vist at simuleringstrening av AMK-personell kan redusere tiden til AMK gjenkjenner hjertestans og til oppstart av HLR, og dermed øke overlevelsen. Det er også grunn til å tro at AMK kan optimalisere samarbeidet med innringer også ved andre tidskritiske tilstander som hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige skader. Debriefing etter reelle hendelser gir god læring, spesielt kombinert med gjennomgang av lydlogger.

Sted
SAFER, Seehusensgate 1, 4024 Stavanger.

Tid
6-8 mai 2020. Alle dagene er obligatoriske.

6. mai: kl. 09.30-19.00
7. mai: kl. 08-16.30
8. mai: kl. 08-15.30

Kursavgift
Kursavgiften er 12.000,- kroner per deltaker. Lunsj alle dager og tapas første dag inkludert.


Påmelding

AMK-sentralene kan melde på to deltakere innen 1. april*. Oppgi navn, tittel, mailadresse og telefonnummer. Praktisk informasjon sendes direkte til deltakerne.
Påmeldingen til: ttt@safer.net

For mer info og brosjyre, last ned pdf: TTT for AMK 2020

Share This