SAFER er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS for å være en viktig bidragsyter til styrket akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet. I 2017 arrangerte SAFER i samarbeid med stifterne 15 000 kursdager relatert til simuleringstrening.

Siden oppstart 2006 har SAFER etablert en kompetent stab, med relevant klinisk erfaring og god kompetanse i den pedagogiske metoden som er fundamentet for medisinsk simulering. Simuleringsbasert læring er en form for læring blant nye og erfarne helsearbeidere som benytter moderne pedagogiske prinsipper for læring, med spesielt fokus på akutt- og intensivmedisin, pasientsikkerhet, teamarbeid, menneskelige faktorer og ikke-tekniske ferdigheter.

Helse Vest etablerte et 2,5 årig prosjekt for opprettelse av et regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening: «RegSim». Helse Stavanger HF har hovedansvar for prosjektet med SAFER som faglig- og gjennomføringsansvarlig for oppdraget. RegSim er i prosjektfase fra juli 2017 til 31.12.19. RegSim skal gjennom sin koordinerende funksjon bidra til kompetanseheving og høyere grad av erfaringsutveksling mellom helseforetakene i bruk av simulering og ferdighetstrening for helsepersonell.

SAFER søker:

Prosjektmedarbeider RegSim i 50 % prosjektstilling

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Klinisk erfaring fra Helse Vest, fordel med Masters grad i f.eks. psykologi, pedagogikk, ledelse, kliniske fag, veiledning, helsevitenskap o.l.
 • Må være utdannet fasilitator, minimum «Train the Trainer» kurs (EUSim standard)
 • Beherske eller villig til å ta i bruk relevant software/hardware for å jobbe i prosjekter (opplæring kan ordnes)
 • Kompetanse innen ledelses- og organisasjonspsykologi en fordel
 • Kompetanse innen / God kjennskap til teamwork, human factors, sikkerhetsteorier
 • Kompetanse innen / God kjennskap til evalueringsverktøy av atferd, trening, kurs, kognitive prosesser
 • Kompetanse innen / God kjennskap til metoder som surveys, litteratur sammenfatninger, data-analyse (kvalitativt og kvantitativt)
 • Evne å jobbeselvstendig og være målrettet og strukturert i prosjekter med del-leveranser

 

 • Utadvendt og ha evne til å motivere og bidra i samarbeidsnettverk lokalt, regionalt, evt. nasjonalt og internasjonalt
 • Fleksibel og arbeidsvillig
 • Initiativrik og proaktiv
 • Kunne beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Må vise engasjement for videre- og etterutdanning av ansatte, fagutvikling i klinisk arbeid med bruk av aktiv læring som metode.
 • Vilje og evne til å samarbeide med fagutviklere, ledere, kollegaer innen kvalitets/pasientsikkerhet og forskning. Dette for å forbedre klinisk praksis ved bruk av simulering.

 

SAFER tilbyr deg å:

 • bruke og utvikle dine pedagogiske evner
 • kunne ta del i et entusiastisk og drivende team med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • delta i et utviklende miljø, på tvers av fag og foretak
 • være med å påvirke utvikling og implementering av simuleringsbasert trening for å forbedre klinisk praksis

Prosjektstilling er tiltenkt oppstart fra 30.01.2018 – 31.12.2019, tiltredelse og betingelser etter nærmere avtale.

Kontakt gjerne Sigrun Anna Qvindesland (prosjektleder)  for nærmere opplysninger: sigrunanna.qvindesland@safer.net / 901 90 247 eller
Elsa Søyland (daglig leder SAFER): elsa.soyland@safer.net  / 997 936 86 .

Søknadsfrist innen 18.01.19. Søknad sendes på mail til: sigrunanna.qvindesland@safer.net

 

Last ned utlysningen som pdf her: Prosjektmedarbeiderstilling 2019 RegSim[1]

Share This