SAFER har oppnådd full akkreditering hos den Europeiske foreningen for simulering i helsevesenet, SESAM, for perioden 2018-2022.
Akkrediteringen representerer blant annet faglig soliditet og pedagogisk kvalitet og er oppnådd gjennom en omfattende prosess av dokumentasjon og inspeksjoner.
SAFER er det tredje senteret som oppnår akkreditering internasjonalt, og det eneste senteret nasjonalt.

SAFER er et fantastisk lokalt nettverk med mange dyktige og iherdige mennesker som sammen bidrar til glimrende resultater. Akkrediteringen er et resultat av alle sin innsats gjennom mange år. TAKK OG GRATULERER TIL ALLE!

Share This