Statsministeren og Næringsministeren viste stor interesse for Safer Births prosjektet vårt!

Safer Births (www.saferbirths.com), ledet av Laerdal Global Health og Stavanger Universitetsykehus/SAFER, startet i 2013.
Prosjektet har en målsetning om å redusere nyfødt-dødelighet/sykelighet globalt gjennom implementering av ny kunnskap, bedre liv-reddende produkter og strategier for hyppig simuleringsbasert læring.
Safer Births engasjerer ca 100 personer i mange land inkludert 10 PhD-stipendiater.
Vi har et budsjett på ca 100 mill, og har fått støtte fra Forskningsrådet (GlobVac), Innovasjon Norge, Skattefunn, Norsk Designråd, Lærdal Fondet, Helse Sør-Øst, Stavanger Universitetssykehus og Saving Lives at Birth Grand Challenge.
Hege Langli Ersdal (Stavanger Universitetssykehus/SAFER) har ansvar for forskning og Helge Myklebust (Laerdal Global Health) har ansvar for utvikling i prosjektet.

Foto: Camilla Pettersen, NFD DEP

Share This