SAFER Påskesymposium

“SAFER til nye høyder”

31. mars kl 9-13

SAFER flytter til Innovasjonsparken på Ullandhaug, så hva er vel mer naturlig enn at atriet i HelseCampus Stavanger blir årets møtested for påskesymposiet. Stifterne av SAFER (SUS, UiS og Laerdal Medical) har store ambisjoner for fremtiden og vi gleder oss til å presentere planer for det nye senteret! I tillegg vil vi ha fokus på forskningsprosjekter og pågående aktiviteter som gir verdi tilbake til samfunnet.

Velkommen til HelseCampus Stavanger i2/i3, Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger

Meld deg på her: https://www.eventbrite.com/e/safer-paskesymposium-2023-tickets-537227149867

PROGRAM

09.00-09.15 SAFER til Ullandhaug Elsa Søyland
09.15-09.45 Stifternes roller og videre forventninger og planer for SAFER Ullandhaug Tore Lærdal, Klaus Mohn, Helle Schøyen
09.45-10.00 Kor mange skadar har du vært med å forhindra? Kvalitetssatsinga i Helse Vest Elisabeth Huseby
10.00-10.15 Simulering som en forbedringsteknikk Tor Inge Garvik
10.15-10.35 Simulering i LIS-utdanningen (Leger i Spesialisering) Benedicte Skjold Ødegård, Pål Morten Mllemstrand-Paulsen
10.35-10.55 Pause
10.55-11.05 SimBegin for jordmorstudenter: Erfaringer med bruk av simulering for å styrke læring og fasilitatorkompetanse Janne Gabrielle Hunsbeth
11.05-11.15 360° videosimulering i sykepleierutdanningen: Tverrprofesjonell samhandling Ingrid Tjoflaat og Bodil Bø
11.15-11.35 Newborn time og SAFER births Norge Jørgen Linde
11.35-11.45 To år med oppfølging av førstehjelpere – vi redder livredderne Conrad Bjørshol
11.45-11.55 Turning up The Heat – Bruk av VR i kombinasjon med in-situ simulering Jørgen Hustadnes Hagen
11.55-12.05 Traumetrening for paramedisin studenter Runar Salte
12.05-12.15 Hvordan jobber vi med simulering i kommunen? Heidi Isberg

Share This