SAFER holder nå kurs i Akuttmedisin for legevaktpersonell. Kurset dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid. Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktisk kurs. Praktisk kurs gjennomføres på to dager og har hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon. Det første kurset holdes allerede 1.-2. desember og er åpent for påmelding. Les mer her

Share This