Siden oppstart 2006 har SAFER etablert en kompetent stab, med relevant klinisk erfaring og god kompetanse i den pedagogiske metoden som er fundamentet for medisinsk simulering. Simuleringsbasert læring er en form for læring blant nye og erfarne helsearbeidere som benytter moderne pedagogiske prinsipper for læring, med spesielt fokus på akutt- og intensivmedisin, pasientsikkerhet, teamarbeid, menneskelige faktorer og ikke-tekniske ferdigheter.
Helse Vest ønsker nå i et 2,5 årig prosjekt å etablere en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening, RegSim. Helse Stavanger HF har hovedansvar for prosjektet med SAFER som faglig- og gjennomføringsansvarlig for oppdraget. RegSim er i prosjektfase fra juli 2017 til 31.12.19. RegSim skal gjennom sin koordinerende funksjon bidra til kompetanseheving og høyere grad av erfaringsutveksling mellom helseforetakene i bruk av simulering og ferdighetstrening for helsepersonell.

SAFER søker:
Koordinator for simuleringsaktivitet i RegSim i 50 % prosjektstilling

Kvalifikasjoner og egenskaper:

• Klinisk erfaring fra Helse Vest, minimum spesialsykepleier eller LiS 2 nivå. Fordel med Masters grad i pedagogikk, ledelse, kliniske fag, veiledning, helsevitenskap, eller lignende.
• Utdannet og erfaren fasilitator. Minumum Train the Trainer kurs, gjerne Avansert Train the Trainer
• Inneha fasilitatorerfaring på arbeidsplass/foretak
• Gjerne kursledererfaring ved større simuleringsbaserte kurs
• Beherske eller villig til å ta i bruk relevant software/hardware for å jobbe i prosjekter (opplæring ordnes)
• Kunne jobbe målrettet og strukturert
• Utadvendt, evner å motivere, skape og bidra i samarbeidsnettverk lokalt, regionalt, evt nasjonalt og internasjonalt
• Fleksibel og arbeidsvillig
• Initiativrik og proaktiv
• Beherske norsk og engelsk munntlig og skriftlig
• Vise engasjement for videre- og etterutdanning av ansatte, og fagutvikling i klinisk arbeid med bruk av aktiv læring som metode, inkludert ferdighetstrening og simulering.
• Vilje og evne til å møte medarbeidere, fagutviklere, ledere, kvalitets/pasientsikkerhetskollegaer og få til framgang i praksis med bruk av simulering.

SAFER tilbyr:

• Du får bruke- og utvikle dine pedagogiske evner
• Ta del i et entusiastisk og drivende team med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
• Utviklende miljø, på tvers av fag og foretak
• Påvirke implementering av simuleringsbasert trening til forbedret klinisk praksis

Prosjektstilling er tiltenkt oppstart fra 01.11.2017 – 31.12.2019, tiltredelse og betingelser etter nærmere avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt
Sigrun Anna Qvindesland (prosjektleder), sigrunanna.qvindesland@safer.net / 901 90 247, eller
Elsa Søyland (daglig leder SAFER), elsa.soyland@safer.net / 997 936 86

Søknadsfrist: Innen 09.10.17. Søknad sendes på mail til sigrunanna.qvindesland@safer.net

Stillingsannonse: Koordinator for simuleringsaktivitet i RegSim i 50 % prosjektstilling

Share This