Opptak og program fra Konferanse om nordisk dialog om simulering i sykepleierutdanning,

Sted: Universitetet i Stavanger, Auditorium A3, Kjell Arnholms hus
Tidspunkt: 23. mai 2022

 

Klikk på tittelen for å se innlegget

PROGRAM

Velkommen til Nordisk dialog
v/ Håkon Halgrimsen, Kunnskapsdepartementet

Velkommen til Universitet i Stavanger
v/ dekan Bjørg Oftedal, Universitetet i Stavanger

Hvorfor ønsker vi nordisk dialog om simulering i sykepleierutdanning?
v/ avdelingsdirektør Audun Digerud, Kunnskapsdepartementet

Hva betyr det å simulere for sykepleier- og legestudenter?
v/ daglig leder Elsa Søyland, SAFER

Hva sier forskningen om læringseffekter ved bruk av simulering?
v/ professor II Peter Dieckmann, Universitetet i Stavanger og Universitetet i København

Hvordan redusere teori-praksis gapet ved hjelp av simuleringsbasert læring og læringssirkelen i praksis?
v/ professor II Hege Ersdal Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger

Digisim – fokus og kvalitet på ferdighetstrening
v/ professor Kristin Urstad, Universitetet i Stavanger

Hvordan bruke kunstig virkelighet for å oppnå økt kompetanse om legemiddelhåndtering?
v/ høgskolelektor Frank Rune Martinsen og høgskolelektor Lucie Furulund, Høgskolen i Innlandet

Hvordan påvirker fullskalasimulering sykepleierstudenters læringsutbytte
v/ førsteamanuensis Kristine Haddeland, Universitetet i Agder

What can the Nordic countries learn from the USA when it comes to simulation in nursing education?
v/ Pamela R. Jeffries, Dean Vanderbilt School of Nursing

Bærekraftig simulering med kvalitet i spesialisthelsetjenesten
v/ Une Stømer, leder ved InterRegSim

Eksempler på bruk av simulering i sykepleierutdanninger i Norden
v/ førsteamanuensis Marko Vetanen, Lapland University of Applied Sciences og lektor Hanne Selberg, Københavns professionshøjskole

Dialog om muligheter og utfordringer ved bruk av simulering?
Panelsamtale v/ Mia Andresen, Kunnskapsdepartementet.
Deltakere:
Une Stømer, leder InteRegSim
Hanne Selberg, lektor ved Københavns professionshøjskole
Frank Rune Rasmussen, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet
Edel Marlèn Taraldsen, studentleder i Norsk Sykepleierforbund.

Share This