SUS har i dag gjennomført in situ simulering med Perinatal Simulering i Team som tema. Mål for dagen var å trene tverrfaglig på kliniske kasuistikker in situ for å forbedre anvendelse av kliniske retningslinjer samt øke bevissthet og kunnskap om menneskelige faktorer som skal til for å lykkes i kritiske situasjoner. Det var en flott og dyktig gjeng som deltok!

 

Share This