Hvert år får 3-4000 mennesker i Norge plutselig og uventet hjertestans. På initiativ fra helseminister Bent Høie og Helsedirektoratet blir det nå startet en nasjonal dugnad for å redde 200 flere personer hvert år etter hjertestans. Tirsdag 21. februar ble det arrangert et oppstartsmøte på Utstein kloster utenfor Stavanger. Her ble representanter for helsemyndighetene, politikere, ideelle organisasjoner, Lærdal-fondet, Gjensidige-stiftelsen, fagfolk og forskere samlet for å starte en nasjonal dugnad. Den vil arbeide for å øke folks kunnskaper i livreddende førstehjelp, og øke bevisstheten om at man får profesjonell hjelp fra helsepersonell ved å ringe 1-1-3.

Helse Stavanger/Stavanger Universitetssykehus var også representert på møtet. Seniorrådgiver Geir Sverre Braut ledet møtet, og påtroppende fagsjef Eldar Søreide representerte Helse Stavanger. Og Kristian Lexow deltok som representant for Norsk Resuscitasjonsråd. Selv har jeg blitt ansatt av SUS som prosjektleder i prosjektet «Sammen redder vi liv».

Oppslag i Stavanger Aftenblad (ABO): http://www.aftenbladet.no/lokalt/Sannsynligheten-for-a-overleve-er-seks-ganger-hoyere-ved-godt-utfort-hjerte–og-lungeredning-539339b.html?spid_rel=2

Innslag i Dagsrevyen/Norge i dag på NRK tv: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21022117/21-02-2017#t=9m25s

Informasjon fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forstehjelpsdugnad-skal-redde-fleire-liv/id2539699/.

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie drar i gang en nasjonal dugnad for å lære flere livreddende førstehjelp. FOTO: Rune Vandvik

 

 

Share This