Her kan du laste ned to viktige ressurser for å evaluere effekter av simulerings-basert trening. Det er viktig at du leser heftet med bakgrunnsinformasjon FØR du begynner å bruke veilederen.

Bakgrunnsinformasjon til Veilederen for å Evaluere effekter av simuleringsbasert trening

Veileder Evaluere effekter av simulerings-basert trening

Det er fritt å bruke ressursene, og vi forutsetter at hensyn til kildebruk og referanser følges i videre formidling og publisering.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på ressursene, så vi kan forbedre veilederen og informasjonen ytterligere.

Share This