SUS/SAFER-workshop vant «Best workshop» på europeiske simuleringskonferansen 2015. Den 21. årlige europeiske konferansen innen simulering i helsesektoren (SESAM) ble holdt i forrige uke i Belfast i regi av Queen’s University.

Til denne konferansen reiser folk fra hele verden for å lære om bruk av simulering for å heve pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Flere deltagere reiste fra SUS/SAFER og kjørte workshops bl.a. innen fjern-simulering med bruk av telemedisin utstyr for å la deltagerne trene in situ på platform. En annen gruppe SUS-klinikere med SAFERs sykehuskoordinator i bresjen kjørte workshop med fengende tittel og mål: «Hit Me Baby One More Time: The power of repetition!». Denne workshopen vant prisen for beste workshop på konferansen, stemt frem av deltagerne. Workshopen ga deltagerne mulighet til å delta selv på scenario – trekke læringsmomenter fram i debrief, og kjøre scenario igjen med sine egne læringsmål i fokus for å forbedre behandling og pasientoutcome. Gruppene hadde deretter en metadiskusjon om prinsippene, metodene og effektene av den form for læring. Deltagerne fikk grundige, korte presentasjoner om erfaringene fra Nyfødt Intensiv, Føden, og Stansteam-trening som alle har anvendt denne metoden for sine avdelinger og virksomhet. Gratulerer til Kirsten Engevik, Anlaug Vatne, Jørgen Linde, Synnøve Folkvord, Ragna Marie Brugge Aase, Stian Bergby og Sigrun Anna Qvindesland for prisen som gjenspeiler mye gjennomtenkt og utviklende arbeid over flere år på SUS! I arbeidsgruppen var også Conrad Bjørshol og Joachim Weiss, som ikke hadde anledning til å være med i Belfast.

Neste år arrangeres SESAM i Portugal.

Share This