UiS, Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger kommune, læresenteret SAFER og forskningsinstituttet NORCE har inngått en avtale om et felles utviklingsprosjekt, HelseCampus Stavanger.

Bakgrunnen for avtalen er etableringen av et nytt fakultet for helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS) og nytt universitetssykehus på universitetsområdet på Ullandhaug.

Disse etableringene vil til sammen styrke regionens helserelaterte utdanninger, forskning, innovasjon og næringsutvikling.

Målet med HelseCampus Stavanger (HCS) er å koordinere utviklingsbehovene og kompetansen mellom partene for på den måten å få mest mulig kraft i samarbeidet om verdibasert og helhetlig helsetjeneste.

 

Les mer her: https://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/avtale-om-helsecampus-stavanger-signert-article133851-8108.html

 

Share This