AHLR-Metalyse

Kurs i avansert hjerte-lungeredning (AHLR) etter standarden til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) med tilleggsfokus på Metalyse.

Share This