Denne uka har vår russiske samarbeidspartner gjennomført sine første kursdager av SAFER Remote Emergency Medical(REM)-training, det vi omtaler som offshorekurs her i Norge. SAFER faculty følger kurset fra Stavanger via videokonferanse for å kvalitetssikre kursinnhold og fasilitatorer. Dette er et ledd i vårt faculty development program for CCM fasilitatorer og så vidt vi kjenner til, er det første gang at man gjør denne type facultyutvikling over slike avstander. Avstanden Stavanger – Tomsk er 5894 km.

Fire CCM-fasilitatorer sjekkes ut denne gang og danner stammen i det som skal bli et nasjonalt russisk faculty. Disse skal drifte SAFER REM-training i Russland. Det har vært mange tekniske usikkerhetsmomenter, og ikke minst ganske stor spenning til om det ville gå bra å gjøre dette via russiske tolker. Første dag viste at konseptet fungerer. Og det beste av alt er at det brukes forholdsvis rimelige tekniske løsninger som gjør at dette bør kunne være en modell som kan brukes i andre prosjekter der man trener opp fasilitatorer over store avstander.

Share This