SAFERs UltraBox-kurs ble presentert på WINFOCUS (World International Network Focused on Critical Ultrasound) i Boston, USA, i oktober. Temaet for kongressen var “Ultrasound in Emergency & Critical Care”. Nils Petter Oveland var invitert til Verdenskongressen for å delta i et internasjonalt ekspertpanel om ultralydutdannelse.

Oveland presenterte det unike UltraBox-koseptet han har vært med å utvikle. Pga Norges geografi og spredte kompetanse, er fokuset at kunnskap må ut der folket er, ikke at folket skal komme der kompentansen er. Alt utstyret som kreves for å gjennomføre et kurs pakkes i en boks og sendes dit kurset skal foregå. Boksen inneholder alt teknisk utstyr, inkludert videokonferanseutstyr, som settes opp lokalt. Ved kursstart kobler deltagerne seg opp via videooverføring for å få undervisning og fortløpende ekspertveiledning. Kursholder som kan dermed oppholde seg et helt annet sted i landet.

Oveland fikk svært gode tilbakemeldinger på konseptet og understreker at dette også er en unik mulighet til å undervise medisinerstudenter i utlandet. Kurset er allerede prøvd ut bl.a i Polen og Ungarn, og har vært en stor suksess.

Les mer om UltraBox-kurset her

Share This