Veileder for smittevern i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening under covid-19, MedSimNorge (10.09.20)