Uanmeldt pasient møter opp i luken på sykehus, påvirket av infeksjon