Sykepleie-Intensiv-Covid-19 Hasteoppdrag fra HOD (Une Stømer, RegSim)