Post-op pasient i forverring på post, mistenkt oppdagelse med Covid-19