SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

RegSim – Regional koordinerende enhet for Simulering i Helse Vest

VISJON

Økt pasientsikkerhet og trygghet på jobb

 

REGSIM SKAL

Arbeide for at alle helseforetak skal ha velfungerende enheter for simulerings- og ferdighetstrening.
Knytte simulering og ferdighetstrening sammen i et regionalt nettverk
Overføre erfaringer mellom helseforetak
Utvikle kompetanse innen ferdighets- og simuleringstrening

 

MÅL

Øke kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten
Utvikle og bruke hensiktmessig ferdighetstrening og simuleringsaktivitet
Kvalitetssikre de pedagogiske metodene som brukes

 

OPPGAVER

• Få oversikt over ferdighets- og simuleringsaktivitet i regionen
• Behovskartlegging i foretakene for simulering, og anvendelse lokalt
• Samordning av kursvirksomhet
• Utveksle erfaringer, modeller, og pedagogikk
• Implementering i praksis
• Koordinere kompetansebygging
• Forankring i helseforetakene
• Øke samarbeid i regionen
• Gjøre hverandre gode!

RegSim-prosjektet har siden Juli 2017 arbeidet aktivt for at alle helseforetak i regionen skal ha fokus på utvikling av simulering og ferdighetstrening. Prosjektarbeidet er godt i gang, og her kan dere lese om mandatet til prosjektet; hva som allerede er utviklet og hva som er under planlegging:

RESSURSER

 

RegSim – simulering i Helse Vest

Last ned brosjyre

Kva er simulering?

Last ned brosjyre

Veileder til Tilbakemelding til fasilitator

Last ned Veileder til Tilbakemelding til fasilitator

Verktøy Tilbakemelding til fasilitator

Last ned Verktøy Tilbakemelding til fasilitator

KONTAKT OSS

 

Sigrun Anna Qvindesland

Sigrun Anna Qvindesland

Leder RegSim Helse Stavanger/SAFER

saqv@sus.no

Pål Morten Mellemstrand-Paulsen

Pål Morten Mellemstrand-Paulsen

RegUT og RegSim koordinator Helse Stavanger

pal.morten.mellemstrand-paulsen@sus.no

Helge Lorentzen

Helge Lorentzen

Pedagogisk leder RegSim Helse Stavanger/SAFER

helge.lorentzen@safer.net

Rolf Brattli

Rolf Brattli

RegSim koordinator Helse Fonna

rolf.harald.brattli@helse-fonna.no

Asgaut Viste

Asgaut Viste

RegSim koordinator Helse Bergen

asgaut.viste@helse-bergen.no

Eirik Klykken Johnsen

Eirik Klykken Johnsen

RegSim koordinator Haraldsplass

eirik.klykken.johnsen@haraldsplass.no

Unni Irene Iversen

Unni Irene Iversen

RegSim koordinator Helse Førde

unni.irene.iversen@helse-forde.no

Christian Søreide

Christian Søreide

RegSim koordinator Helse Stavanger

christian.soreide@safer.net

Hilde Hetland

Hilde Hetland

RegSim koordinator SAFER

hilde.hetland@safer.net

Share This