Faglig program

Velkommen til den nasjonal nettverkskonferansen for simulering, MedSim Norge, som holdes i Stavanger 9-10 april 2018. Programmet er variert med flere spennende foredrag, workshoper og keynotes.
Nettverkskonferansen er en viktig arena for å diskutere endringer i helsevesenet, for eksempel RegUt, som vil være et moment i diskusjonsforum under konferansen.

En viktig del av nettverkskonferansen er å få innblikk i det som skjer innen simulering – Norge rundt. Vi vil for første gang gjennomføre et Forskningshjørne med posterpresentasjoner basert på innsendte forskningsabstrakt.

Keynotes

David Grant, President SESAM
Creating learning organizations

Tanja Manser, Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW/UiS
Shaping safety culture: What is the contribution of healthcare simulation?

Ulf Theilen, Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh NHS
Evaluating an in situ simulation programme over time

Soffien Ajmi, Stavanger Universitets Sykehus
Tverrfaglig samarbeid i slagsimulering

 

Konferanseprogram

MedSim Norge Stavanger 2018 endelig program

Oppdatert: 3. april 2018

* Muntlige presentasjoner

1. Stine Gundrosen, MSS Trondheim: Forhandling om mening i tverrprofesjonelle team
2. Sissel E. Husebø, UiS: Klinisk Ledelse i Team
3. Veslemøy Guise, UiS: Treningsprogram for Velferdsteknologi
4. Mette Tindvik Hansen, HIØ: Simulering som undervisningsmetode i konfliktdempende kommunikasjon

** Posteroversikt

1. Mona Lahm Høgbakk, UiT: Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den
2. Elisbeth Øksland et al, Haukeland: Hvordan få til regelmessig simulering i en travel avdeling?
3. Øystein Evjen Olsen et al, SUS: Kan simuleringsbasert læring anvendes for å øke kompetansen i klinisk ledelse og teamarbeid i sykehus?
4. Ingrid Nissen, St Olav: Opplæringstrapp for leger i spesialisering og sykepleiere på nyfødt intensiv ved St. Olavs hospital
5. Kristin Valen et al, HVL: Kunnskapsutvikling i palliasjon gjennom simulering og klinisk praksis
6. Wibeke Sivertsen et al, Ålesund: Pediatrisk simuleringstrening i Ålesund – «Akuttuka»
7. Ingunn W. Jolma, IRIS: Simulering av blodstrøm i de store arteriene
8. Kari Holte et al, UiS, HSØ: Evaluering av nyfødtresuscitering etter HBB i Tanzania
9. Thor Egil Holtskog et al, HSØ: Medical Simulation in Psychiatric Health Care network in the HSØ region – experiences, implementing and possibilities
10. Anne Veddeng et al, Haukeland: Grunnkurs for LIS i basal laparoskopi og kirurgisk suturteknikk på Ferdighetssenteret, Haukeland Universitetssykehus
11. Jan Karlsen, SimArena, HVL: Fem dagers simuleringsmaraton
12. Kirsten Irene Telnes et al, HVL:w Room of horrors

Foredragsholdere

Anlaug Vatne, SUS
Anne Kristin Hæg, SimOslo
Ansgar Berg, Helse Bergen
Christopher Neuhhaus, Universitätsklinikum Heidelberg
Conrad Bjørshol, Helsedirektoratet/SUS
Dag Erik Lutnæs, SAFER
Dagrunn N. Dyrstad, UiS/SAFER
David Grant, President SESAM
Emily Sloper, Univ. Hosp. Bristol NHS
Hege Ersdal, SUS/UiS/SAFER
Helge Eiding, Rikshospitalet Oslo
Helge Lorentzen, SAFER
Jennifer Pyper, Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh NHS
Katherine Baptiste, Univ. Hosp. Bristol NHS
Kjetil Torgeirsen, SAFER
Lena Heimvik, SAFER
Marianne Holmegård, UNN
Olav Søvik, SimSørlandet
Peter Dieckmann, CAMES, Danmark
Pål Morten Mellemstrand-Paulsen, SUS
Randi Tosterud, NTNU/Gjøvik
Sigrun Qvindesland, RegSim HV/SUS/SAFER
Siri Lerstøl Olsen, SUS
Soffien Ajmi, SUS
Stig Frydenlund, STHF
Stine Gundrosen, Helse Midt
Tanja Manser, Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW/UiS
Terje Ødegaard, NTNU/Gjøvik
Thomas de Lange, OUS/UiO
Thomas Lindner, SUS/SAFER/RAKOS
Ulf Theilen, Royal Hospital for Sick Children, Edinburgh NHS

Share This