Teamleder øvelse for ansvarshavende sykepleiere på post ved økt aktivitet, COVID-19