Pasientsikkerhet In-situ teamtrening på Kvinneklinikken, Synnøve Folkvord og Hege Larsson Kalvik (Kvinnekliniken SUS) Anne Kristin Ihle Melby (Helsedirektoratet)

“Pasientsikkerhet In-situ teamtrening på Kvinneklinikken, Synnøve Folkvord og Hege Larsson Kalvik (Kvinnekliniken SUS) Anne Kristin Ihle Melby (Helsedirektoratet)” av Safer.