SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Offshorekurs

SAFER har siden 2007 utviklet og holdt simuleringskurs for offshore helsepersonell. Denne erfaringen gir oss en unik kompetanse for denne gruppen helsepersonell. Spesielt for kursene er at de er skreddersydd for personell med beredskapsfunksjon i offshore-relatert helsetjeneste med fokus på de unike problemstillinger disse jobber med.

Utvikling kurskonsept

Kurskonseptet har utviklet seg fra i starten å ha hovedfokus på akuttmedisinske tiltak til i større grad å innebefatte samhandling med andre i helseberedskap. De fleste uønskede hendelser som oppstår i akutte situasjoner der liv og helse er truet oppstår på grunn av menneskelige faktorer. Elementer som stress, kommunikasjonssvikt, dårlig beslutningstaking og sviktende situasjonsforståelse adresseres på kurs. Fokus på teamarbeid og menneskelige faktorer som stressmestring, teamledelse, situasjonsforståelse og verktøy for kommunikasjon er sentrale deler i kursene. Kommunikasjon innad i førstehjelpslaget og samhandling mellom medic/sykepleier, vaktlege og spesialisthelsetjeneste er derfor sentrale elementer i kursene. Årsaken er enkel, vi tror det potensielt redder flere liv!

Kursinnhold

Kurset består hovedsakelig av akuttmedisinske scenarier. Vi har simuleringsrom og høyteknologiske simulatordukker som brukes når dette er hensiktsmessig men lar oss ikke begrense av disse! Læring skjer i hodene og i samtalene mellom deltakerne. Hvis det er mest hensiktsmessig å ha «levende markør» (en instruktør) som pasient i SAFER sin trappeoppgang for å få frem ønsket resultat så gjør vi det. Resultatet vi ønsker å oppnå varierer og det er gjerne flere læringsmål for hvert scenarie. Oftest er minst ett av disse knyttet opp mot menneskelige faktorer.

FasilitatoreneCircle of learning med Decision Making

Alle fasilitatorene våre har både akuttmedisinsk og pedagogisk utdanning og erfaring. Staben består av paramedics, ambulansearbeidere, spesialsykepleiere og (anestesi)leger. Alle har en betydelig klinisk erfaring. SAFERs standard for simuleringspedagogikk er etter EuSim sin modell. Alle som underviser og fasiliterer på offshorekurs har minimum Train-the-Trainer-kurs etter denne standarden og en solid pedagogisk praksis.

Pedagogisk grunnlag

Vår virksomhet er tuftet rundt læringssikelen. Som følge av dette har vi alltid tilgjengelig forberedelsesmateriell og evt en forberedelsesprøve før kurset og selvevaluering etter kurset for å optimalisere læring. Vår kursportal, som kursdeltakerne får tilgang til, gjør dette mulig.

I prosessen med å videreutvikle våre kurs for offshore personell har SAFER utarbeidet helhetlige pedagogiske løsninger. Vi har gjennomarbeidede systemer for alt fra ferdighetstrening, e-læringsprogrammer til løsninger for tele-trening («fjernsimulering») og tele-undervisning. Forskning viser at for å oppnå ønsket klinisk effekt av opplæring, kreves effektiv trening med helhetlige læringsløp der det øves oftere med kortere økter («low dose, high frequency»)*. Trening utviklet og gjennomført med støtte og tilbakemelding («deliberate practice») er også en viktig del av et slikt læringsløp. Ny teknologi og nytt tankesett gjør at disse prinsippene er en sentral del av vår måte å drive opplæring.

 

SAFER SAR-Offshore brosjyre-forside
Last ned vår brosjyre om Offshore og SAR-kurs her

For mer informasjon, ta kontakt med offshore@safer.net

* Estomih Mduma, Hege Ersdal, Erling Svensen, and Jeffrey Perlman. (2013). Board 384 – Research Abstract Low-Dose High-Frequency Simulation Training Reduces Early Neonatal Mortality (Submission #993). Simulation in Healthcare. doi:10.1097/01.SIH.0000441636.22315

 

SAR-kurs

SAFER gjennomførte i 2017 sitt første SAR kurs, med deltakere fra ConocoPhilips, Bristow og Sola 330- skvadron. Kurset hadde fokus både på medisinske ferdigheter, samhandling og redningstekniske utfordringer.

 

Pedagogisk modellModel SAFER

Vi har tatt utgangspunkt i de pedagogiske modellene som ligger til grunn for simulering og ferdighetstrening samt de signaler vi har fått om læringsbehov for tjenesten. Læringssirkelen er velkjent fra våre simuleringskurs og en viktig basis for all kursvirksomhet ved SAFER. I tillegg har vi utviklet en pedagogisk modell for ferdighetstrening basert på forskning og erfaringer fra andre medisinske områder. Dette for å sikre en effektiv læringsmetode som sikrer at ferdigheter implementeres i klinisk praksis. Vår oppfatning er at SAR personellet ønsker større fokus på ferdighetstrening. Dette prøver vi å etterkomme, men vi ønsker å kvalitetssikre læringsutbyttet fremfor å rase gjennom flest mulig temaer på måter som vi vet har liten impact på klinisk praksis*
Dette betyr i praksis at vi ønsker å legge opp SAR kurset slik at deltakerne forbereder seg før de kommer på kurs. Som deltaker får du i kursportalen tilgang til aktuell oppdatert litteratur.

 

Kursplan

Selve kursdagene består av undervisning og praktisk trening på modeller/simulatorer med feedback. Neste trinn blir utføring av ferdigheter og fullskala simulering. SAFER søker kontakt med flere SAR -aktører for å imøtekomme ønsket om å opprette er et SAR fagmiljø, hvor erfaringsutveksling og kompetanseheving har fokus.

SAFER har etablert kontakt med anestesilege og PhD Thomas Lindner som har langt prehospital erfaring fra SAR (SeaKing) og luftambulansetjeneste. Thomas var også med å utvikle de første offshore kursene for sykepleiere og var ansatt på SAFER i flere år. Thomas er fra 1/1-16 medisinsk faglig ansvarlig lege for SAFER i 40% stilling.  Det vil også være flere leger/spesialister tilstede på kurset.

Hold av 3.- 4. mai 2017, da kjører vi et nytt SAR-kurs med spennende innhold. Vi kommer tilbake med detaljert timeplan for dagene når det nærmer seg.

 

For mer informasjon, ta kontakt på offshore@safer.net

Share This