SAFER
PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 7A
4021 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

TURNUSKURSET

Formålet med Turnuskurset er å gi nyutdannede leger innføring og øvelse i praktiske ferdigheter det forventes at man mestrer som turnuslege, samt målrettet undersøkelse med tanke på å skille akutte fra mindre akutte pasienter. Kurset retter seg mot nyutdannede leger som skal ut i turnus, samt medisinstudenter på femteåret som skal jobbe som turnuslegevikarer.

Turnuskurset inneholder interaktive sesjoner, pasientkasuistikker samt praktisk trening. I tillegg vil deltagerne gjennomgå læringsmateriale og kursprøve på SAFERs kursportal i forkant av kurset.

Kurset har en kapasitet på 35 deltagere. Dette for å sikre at hver enkelt deltager får den oppfølging og praktiske trening som anses som nødvendig for et godt utbytte av kurset.

Foredragsholdere og fasilitatorer under kurset er: ambulansepersonell, sykepleiere, leger med spesialisering i kirurgi, nevrologi, ortopedkirurgi, indremedisin, anestesi m.m.

Følg Turnuskurset på Facebook: https://www.facebook.com/turnuskurset

Tid og sted:

SAFER simuleringssenter, Seehusensgate 1, Stavanger
Kursstart: fredag 27. januar klokken 10:00
Kursslutt: søndag 29. januar klokken 16:30
Kurspris: 2990,- (+ 100,- i adm. kost.)
Det blir servert enkel mat alle kursdager.

KURSET ER FULLTEGNET. Er du interessert i å stå på venteliste? Ta kontakt på info@turnuskurset.no

Tentativt program

(Med forbehold om endringer. Mer detaljert program samt læringsmål sendes ut i god tid før kurset)

240028

240029

240030

Påmelding:

KURSET ER FULLTEGNET. Er du interessert i å stå på venteliste? Ta kontakt på info@turnuskurset.no

Lurer du på om du er påmeldt?

Betalingsbekreftelse fra PayPal fungerer som billett til kurset. Har du fått godkjent betalingen, har du også plass på kurset.

Kontakt oss

Alle henvendelser bes rettet til info@turnuskurset.no

Dan Skoglund
Fasilitator – SAFER
Kursansvarlig
dan.skoglund@turnuskurset.no

Ola Grude
Fasilitator – SAFER
Kursansvarlig
ola.grude@turnuskurset.no

Sigrid Anna Vikjord
Kursansvarlig
sigrid.vikjord@turnuskurset.no

Sigrun Anna Qvindesland
Sykehuskoordinator SAFER-SUS
Forskningskoordinator SAR
sigrunanna.qvindesland@safer.net

Share This