SAFER
SEEHUSENS GATE 1
4024 STAVANGER
+47 51 91 10 80
POST@SAFER.NET

Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1

Akuttmedisin/legevaktkurset er et praktisk retta kurs som skal gi deg som turnuslege bedre kompetanse i akuttmedisin på legevakt. Undervisningen vil vekselvis bestå av teoriundervisning, individuell ferdighetstrening og scenarietrening i team hvor kursdeltakerne vil bli utfordret på teamarbeid, situasjonsforståelse og kontekstuell beslutningstaking basert på relevante legevaktsrelaterte scenarier.

Kurssted

SAFER, Seehusensgt 1, 4024 Stavanger
https://kart.gulesider.no/?q=seehusensgt+1+stavanger

Kommende kurs

3.-4. september 2020 (3. september 2019: Kl 8.00-16.15, 4. september 2019: Kl 8.00-15.30)

11-12 mars 2021 (Dag 1: Kl 8.00-16.15, Dag 2: Kl 8.00-15.30)
9-10 september 2021 (Dag 1: Kl 8.00-16.15, Dag 2: Kl 8.00-15.30)

Hovedtema

Luftveishåndtering, AHLR, stans av store ytre blødninger, venetilgang/intraossøs tilgang, fare- og trygghetsvurdering, assistert ventilasjon, pleurapunksjon, CPAP, hypotermi/immobilisering.

Kurset gjennomføres i henhold til rammeplan utarbeidet av Norsk senter for legevaktsmedisin

Forberedelser

Obligatorisk nettbasert forkurs (e-læring) må være gjennomført før du kommer til SAFER på kurs. Ta e-læringen her: https://kurs.uni.no/enrol/index.php?id=3
NKLM krever NOK 250,- å få tilgang beviset for bestått pre-test. Kursbeviset må tas med til SAFER første kursdag (papir eller på mobil) og er dokumentasjon på at du har bestått pre-testen fordi disse forberedelsene også er en obligatorisk del av selve kurset.

E-læringskurset må gjennomføres ikke mer enn 3 uker før praktisk kurs.
Estimert tidsbruk er 4-6 timer.

Reiseutgifter og overnatting

Turnusleger som er med på kurset får dekt reiseutgifter. Send reiseregning og kvitteringer til Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger. Du kan bruke : Reiseregning fra nettsidene til Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Har du lang reisevei, kan du få dekt overnatting. Kontakt, Frøydis Hogstad (fmrofho@fylkesmannen.no) for bestilling av overnatting.

Share This